Šajā romānā nekas nav tā, kā izskatās. Pārsteigumi seko cits pēc cita! Spriedze nezūd nevienā no lappusēm!

''Katrs lauztais zvērests'' ir nervus kutinošs stāsts par to, cik atriebīgs var kļūt pieviltais mīlētājs. Un cik grūti ir saprast, kurš patiesībā ir ļaundaris un kurš – cietējs.